Ползвателите на социални услуги ще продължат да полагат общественополезен труд в Община Гюргево и през тази година

Ползвателите на социални услуги ще продължат да полагат общественополезен труд в Община Гюргево и през тази година

Бенефициентите на Закон 416/2001, годни за работа, ще продължат и тази година осигуряването на часове за обществено обслужване, почистване и поддръжка на зелени пространства в Община Гюргево. На редовно заседание на Общинския съвет на 28 януари 2021 година е одобрен проектът на решение за разпределение на работните часове, както и плана за действие или работи. Според плана, получателите на социална помощ ще трябва да извършват почистване, поддръжка и дезинфекциране на обществени зелени пространства с неограничен достъп от парковете: Алеи, Студентски, Витязът Михай, CF1-CF2, Дунавска звезда. Бенефициентите на гарантирания минимален доход ще трябва да извършват и поддръжка на площите в непосредствена близост до тротоарите и пътя, площади, кръгови кръстовища в Община Гюргево. През цялата 2020 година броят на бенефициентите с гарантиран минимален доход, годни за работа, които осигуряват часове за обществено обслужване, бяха между 12 и 14 души на месец.

Сподели: