Ваксинацията срещу коронавирус започва утре в Гюргево

Половината от преподавателския състав н Русенския университет е заявил желание да получи ваксина срещу коронавирус

Днес, 12 януари (вторник) 2021 г., в края на работния ден, ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев ще изпрати в министерството на образованието и науката обобщен списък на желаещите да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 преподаватели и служители.

С писмо от 6 януари 2021 г. във висшето училище са  получени формуляри за записване на желаещите. В периода от 6 януари до 11 януари ръководителите на катедри, дирекции, звена и отдели уведомяваха своите колеги, събираха информацията и я обобщаваха.

Към настоящия момент, общо 175 преподаватели и 35 служители  от Русенския университет са изявили желание да получат ваксина срещу COVID-19. Това e близо 50% от преподавателския състав на висшето училище.

Сподели: