Ирена Николаева

Поне по 7 нарушения са откривани при една проверка в строителния сектор в Русенска област през 2019-а

133 са проверките в строително – монтажните дейности през 2019 година, като са констатирани 800 нарушения, съобщи по време на пресконференция днес директорът на дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Ирена Николаева. Данните обобщиха стореното през отминалата 2019-а година от инспекторите по труда.

Приложени са 4 принудителни мерки – спиране на етаж от сграда, 3 изкопа и др. Установени са необезопасени отвори, необезопасено ел. захранване, разхвърляни строителни отпадъци на определени площадки.

Планираните проверки са 1015, като са извършени 1145 през цялата 2019-а. Увеличението на броя е във връзка с постъпили сигнали от гражданите, които задължително се обработват и не могат да се планират. 260 са постъпилите сигнали от граждани, работници, синдикални организации и дори работодатели относно преждевременно напускане на работници и работа „на черно“ в конкурентни фирми.

305 са проверките след дадени предписания при предходни контролни дейности.

4514 са приложените задължителните предписания. В рамките на годината са осъществени проверки на 47 % от тях. Увеличава се дейността по извършване на последващи проверки, защото ако няма последващ контрол просто няма ефект.

Дейността на дирекцията в Русе бе насочена към осем мерки по годишния план, разпределени в различни икономически отрасли. На първо място това е строителство и монтажни дейности като рисков отрасъл. Другият отрасъл е растениевъдство и животновъдство, следват хотелиерство и ресторантьорство, рискови производства от различни икономически дейности, всички икономически дейности във връзка с реализирането на трудовите правоотношения, работното време, заплащането на труда. Специална мярка обхваща всички други икономически дейности относно здравословни и безопасни условия на труд.

244 проверки са направени в растениевъдството и животновъдството. Основната насоченост тук е била по реализиране на трудови правоотношения на временно наети работници. Поради интензивния контрол при прибирането на реколтата са издадени 4200 еднодневни трудови договора за разлика от миналата година, когато са били два пъти по – малко.

139 проверки са направени в хотелиерството и ресторантьорството. Там е проверявано работното време, заплащането на труда и осъществяването на трудовите правоотношения.

174 са съставените актове през миналата година. 9 от тях са за пречки на контролните органи при осъществяване на проверките. 128 от актовете са за трудови правоотношения, а по здравословни и безопасни условия са 43. Издадените наказателни постановления са 160 за 180 хил. лева.

Сподели:

Още новини от деня