Поне 85 хил. лева влага Община Ценово във фигурална композиция на руски воин, кавалерист и разузнавач

Поне 85 хил. лева без ДДС влага Община Ценово в изработка на скулптура – обемнопластична фигурална композиция представяща руски воин, кавалерист и разузнавач върху кон. Името на войника е Казака Матей Афанасиевич Смирнов, който е бил част от руската имперска армия. Със скулптурата ще се изгради паметник от траен материал. Композицията ще носи спомена за героичния подвиг на първият загинал за свободата на
Ценово. Проектната идея предвижда скулптурата да бъде поставена върху постамент, който конструктивно ще отговаря на изискванията за безопасност. Мястото за ситуиране на паметника е празно пространство, прилежащо към УПИ III-401 в квартал 30 по кадастралния и регулационен план на с. Ценово в едно със сградата на Читалище „Христо Ботев“ с. Ценово.

Местоположението е в непосредствена близост до Републикански път II-54 Гара Бяла – Ценово – Пиперково – Караманово – Вардим – Свищов (Улица „Цар Освободител“) и пресечката от улица „Бойка Войвода“ която свързва Републикански път III-5402 (Русе) Обретеник – Ценово (ул. „Васил Левски) .

Около мястото, където ще бъде изграден паметника ще се облагороди градската среда и ще се предвиди осветление. През 2021 година с Решение на Общински съвет Ценово са определени средства за
изграждане на паметника.

сн. Архив

Сподели: