Понякога по-късното проговаряне на децата предизвиква искрена тревога в родителите

Понякога по-късното проговаряне на децата предизвиква искрена тревога в родителите

Понякога по-късното проговаряне на децата предизвиква искрена тревога в родителите. Тогава те търсят на помощ съветите на логопеда.

Десислава Банчева от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” от няколко години работи с деца на възраст от 0 до 3 години.

Според нея, всяко дете има свое индивидуално речниково развитие. В последните месеци Десислава Банчева работи в детска ясла номер 4 и 6 с техните филиали в Русе. От обследваните групи там, тя е подбрала около 90 деца, с които работи по график. Нейната цел е да обогати активния и пасивния речник на всяко дете. Десислава Банчева смята, че тази възраст е период, в който бързо се възприема и е ключов за менталното развитие. По думите и, говорните способности са влияят от няколко фактора, между които мозъчната активност, психологическата среда и влиянието на семейството. Живата реч е изключително полезна за речевото развитие на децата. И обратно – електронните устройства предизвикват еднопосочна реакция. Те слушат песни и думички, но не отговарят. Затова целта на Десислава Банчева в нейната работа е да развие правилното произнасяне на звуковете и умението на децата да съставят връзки между думите – да правят изречения.

Сподели: