съветници март 2024

Поради неуредени отношения със собственик на част от терена за строеж, през 2024 година няма да се изгради обслужваща улица към местността „Христо Македонски“

Кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници да одобрят по време на редовното си заседание в края на този месец компенсирана промяна в бюджета за настоящата година на Общината.

В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект: „Изграждане на обслужваща улица към местност „Христо Македонски“ в гр. Русе“ /било:1 187 800 лв.; става:614 800 лв./ /-/573 000 лв. Поради неуредени отношения със собственик на част от терена за строеж на улицата, обектът не може да бъде изпълнен през 2024 г.

Сподели: