Стотици русенци се включиха в шествието по повод 24 май

Поради променения профил на туристите, пристигащи в Русе, се промениха и маркетинговите подходи за привличането им

Звено „Туризъм” към ОП „Русе арт” работи за популяризирането и презентирането на туристическия потенциал и културно-историческото наследство на  Община Русе и през последната година. Голяма част от отчетния период беше белязан от глобалната пандемия от коронавирус (COVID – 19), ефектите от която се отразиха във всички сфери на икономиката, включително туризма, който беше сред най-тежко пострадалите. Дестинация Русе не направи изключение от общата картина, което наложи определени промени в методологията на работа на звеното.

Изцяло актуализиран беше онлайн туристическия гид на Община Русеwww.visitruse.info, в който се съдържа информация за туристическите забележителности и целогодишните възможности за туризъм в община Русе на български и английски език, полезна информация за посетителите и гостите на града, включително информация за местата за хранене, развлечение и настаняване, полезни номера и друга полезна информация. Ежедневно се публикува информация за места и събития на фейсбук профила на туристически информационен център. Поддържаме и мрежата от информационни дисплеи, излъчващи рекламни филми за Русе, с точки на излъчване от най-посещаваните градски хотели и места.

Възможностите за туризъм в Русе и региона бяха рекламирани чрез различни медийни канали – чрез рекламни статии в специализирани издания като „Дестинация България“, „Черга“и туристически пътеводител на изд. Къща „Домино“. Също така бе проведена масирана  радио реклама в национални и популярни радиопрограми – БГ радио, Радио Сити, радио „Енерджи“ и Радио 1.

Преди въвеждането на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 редица събития промениха формата си във виртуален. Туристическият потенциал и възможности на общината бяха традиционно представени на някои от най-големите международни туристически борси и изложения, сред които:

  • Международното туристическо изложение TTR, Румъния, провело се във виртуален формат в периода 18 – 21 февруари 2021 г.
  • Международното туристическо изложение „Ваканция и СПА експо“ провело се във виртуален формат в периода 22-24 април 2021 г.
  • Международна туристическа борса ITB Берлин във виртуален формат 09-12.03.2021 г.

В рамките на презентацията си по време на туристическите изложения Община Русе акцентира в развитието на кулинарния и винен туризъм, следвайки световните тенденции в туристическото търсене.

  • В периода 17-19 юни 2021 г. Община Русе проведе XVI Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и придружаващия го Фестивал на туристическите забавления и анимации. Туристическото изложение беше единственото за страната проведено в реален формат.
  • Беше проведен Биг Бенд парад, на който гостуващи формации от страната забавляваха жителите и гостите на града.
  • Съвместно с професионалната гимназия по туризъм, професионални сдружения като „Клуб на професионалните готвачи“ и Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Русе бе проведено кулинарното състезание „Като шеф готвачите“. За първа година имаше участник от Румъния, като амбицията е да бъдат привлечени участници и от други страни.

Поради променения профил на туристите, пристигащи в Русе, се промениха и маркетинговите подходи за привличането им. През тази година беше акцентирано върху реклама на дестинацията сред индивидуалните чуждестранни туристи и вътрешните пазари.

През 2021 г. бяха поставени 4 бр. тематични пейки-книги, промотиращи утвърдения туристически маршрут „Героите на Свободата“ – Баба Тонка, Захари Стоянов, Любен Каравелов и Васил Левски..

Бяха изработени 4 бр. фото рамки, които бяха поставени на значими места в Русе и предизвикаха голям интерес и създадоха незабравими фото спомени на гостите и жителите на града.

За отбелязването на Деня на река Дунав, Община Русе предостави възможност за гражданите да направят разходка с кораб по река Дунав.

За професионалната публика беше организиран опознавателен тур за туроператори и екскурзоводи, които имаха удоволствието да се включат в предлаганите възможности за туризъм.

Съвместно със Сдружение „Градоред“ популяризирахме Русе и региона като привлекателна дестинация за уикенд туризъм. Инициативата се състоеше в гостуване на популярни личности в социалната мрежа Instagram. Планирахме програма в рамките на 3 дни, в които да бъдат показани чрез гостуващите инфлуенсъри основни туристически маршрути като акцентът е върху архитектурните забележителности в града. 398 998 е общият брой на достигнатата аудитория от целевата група от млади хора  на възраст между 18-35 г.

През тази година туристите, посетили и използвали услугите на ТИЦ – Русе са предимно индивидуални поради намаления брой организирани групи, пристигащи с круизни кораби или други средства за организиран транспорт. Туристите, посетили дестинацията през изминалия период са с разнообразен профил – преобладават германци, румънци, французи, испанци, италианци. Основен интерес за посетителите представляваше запазената архитектура в централната част на Русе, скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски”, Ивановските скални църкви и ПП „Русенски лом”. От музеите най-много запитвания имаше относно „Екомузей с аквариум” и Регионален исторически музей – Русе.

Проведени бяха разговори с българските туроператори, предлагащи Русе като дестинация в своите програми, включително град Русе, Басарбовския скален манастир, Ивановските скални църкви и други туристически обекти в региона. В рамките на разговорите с контрагентите бе обсъден въпросът за нагласата на клиентите да пътуват до Русе и готовността на операторите да предлагат Русе като дестинация в програмите си в ситуацията на COVID – 19.

Туристическият информационен център спомага и за популяризирането на културния календар на града чрез разпространението на рекламно-информационни материали, включително програми, брошури и плакати разположени в централната част на града.

Сподели: