Поредно дарение на ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев за университетската библиотека

Поредно дарение на ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев за университетската библиотека

Университетската библиотека при Русенски университет „Ангел Кънчев“ изказва своята дълбока признателност към ректора – акад. дтн Христо Белоев, за направеното от него поредно дарение на литература. Предоставените книги са отделени от неговия личен фонд и ще послужат за нуждите на академичната общност на русенската Алма Матер. Библиотеката обогати и разшири книжната си колекция със заглавия в различни научни и художествени жанрове. По-голямата част от тях притежават лични посвещения от авторите към академик Белоев. С това колекцията от книги с автографи на Университетската библиотека расте значително.

Колективът на Университетската библиотека очаква читателите си през новата академична година и им пожелава много нови знания и успехи!

Сподели: