Поредно ценно постъпление в "Държавен архив" - Русе

Поредно ценно постъпление в „Държавен архив“ – Русе

Поредното ценно постъпление в „Държавен архив“ – Русе през 2018 г. е дарение от г-жа Валентина Георгиева Караджова. Тя дари документи и интересни снимки на баща си – Георги Иванов Колчев, чиито живот и дейност са тясно свързани с Русе.

Георги Колчев е бил първи секретар на Димитровски комунистически младежки съюз и на Градски комитет на Българската комунистическа партия в Русе. По-късно преминава на работа в Окръжен комитет на БКП, като секретар по промишлеността. Спомага за утвърждаване приятелски отношения на Русе с побратимените градове Рига, Потсдам и Братислава, поддръжник на спорта и културата. Работи за утвърждаването на Международния фестивал “Мартенски музикални дни”. Удостоен с почетен знак на Русе през 1975 г.

Сподели: