зимовник за кораби

„Порт Бимас” ЕООД заяви пред КЗК намерението си да осъществи концентрация посредством (концесионни права) за строителство и последваща експлоатация на Пристанищен терминал със Зимовник-Русе

Порт Бимас” ЕООД е заявило пред Комисията за защита на конкуренцията намерението си да осъществи концентрация посредством (концесионни права) за строителство и последваща експлоатация на Пристанищен терминал със ЗимовникРусе, част от пристанище за обществен транспорт Русе.

Дъщерното дружество на „Параходство Българско речно плаване“ АД, е сключило с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията концесионен договор за възлагане на концесия за строителството на този обект. Концесията е за 35 г., а съоръженията трябва да са готови до пет години със собствени инвестиции.

Търговските дейности на тези компании ще са извършване на пристанищни услуги по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

Сподели: