плаващ басейн

„Порт Пристис“ ООД е определен за концесионер на пристанището за обществен транспорт „Пристис“

„Порт Пристис“ ООД е определен за концесионер на пристанището за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“– обект – публична общинска собственост. На 8 септември тази година е проведено заседанието на комисията, по време на което е отворена единствената постъпила оферта. На 17 октомври са отворени предложението и обвързващото предложение на допуснатия участник. Проверка е установила, че те са разработени и отговарят на изискванията на документацията за участие, съдържаща всички задължителни документи и офертата може да бъде оценявана. Фиксираната част на годишните концесионни плащания е в размер на 48 900 лева без ДДС.

Инвестиционното предложение е в размер на 3 140 000 лева без ДДС. Планира се закупуване на 11 понтона за оборудването на 7 корабни места през първата година на концесията. Планира се изготвяне на генерален план на пристанището в срок от 36 месеца от момента на влизане в сила на договора за концесията. Рехабилитацията на кейовите стени, открити площи и др. трябва да става периодично в срок от 2 до 6 месеца.

В срок от 24 месеца, но не по – късно от 5 концесионна година на осмо корабно място следва да се доставят понтони с преходен мост, за да се възстанови т. нар. плаващ басейн.

сн. Монитор

Сподели:

Още новини от деня