Посещение в сливенска детска градина "Надежда" и семинар за педагози проведоха експерти на БРТИМ

Посещение в сливенска детска градина „Надежда“ и семинар за педагози проведоха експерти на БРТИМ

В рамките на Програма ЗОВ, екипът на Сдружение БРТИМ осъществи редица дейности в направление „Образование“, насочени към деца, родители и педагози в детските градина и училищата. Усърдната работа на експертите в почти 4 пълни учебни години имаше за цел да покрепи образователните институции и общините, участващи в проекта на Община Русе по Програма ЗОВ за по-добро взаимодействие между страните в образователния процес – децата и родителите от уязвимите групи и педагозите.

Работата на Програма ЗОВ даде възможност на екипа на БРТИМ да се запознае с колеги от различни общини, както и да сподели натрупания опит. Едно такова познанство прерастна в покана за гостуване в ДГ „Надежда“, гр. Сливен, където беше организирано посещение на експерти на БРТИМ заедно с директора на ДГ „Червената шапчица“, гр. Русе. Посещението се проведе на 28.05.2019 г.

Детска градина „Надежда“ е построена и открита през ноември 2018 г. по Програма ЗОВ. Освен да разгледа новата придобивка за жителите на кв. „Надежда“, екипът на БРТИМ получи покана от директора, за да представи опита си при работа с родители и с деца в неравностойно положение и невладеещи български език по време на семинар за екипа на детската градина.

На вниманието на участниците бяха презентирани успешни форми на взаимодействие с родители от различните етноси: индивидуална и групова работа на специалисти, насърчаване на родителите да търсят подкрепа за различни проблеми на децата и семейството, изграждане на родителски капацитет, изграждане на положително отношение към образованието и към учителите.

Пред екипа на ДГ „Надежда“ беше показано и учебното помагало, разработено в рамките на Програма ЗОВ „Педагогическа игрова технология за начално овладяване на български език от деца-билингви“.

Педагозите от ДГ „Надежда“ отправиха въпроси и споделиха моменти от своята практика. Заявена беше потребност от тяхна страна за участие и в други подобни събития, за да бъдат те по-уверени и подкрепени в работата си. Получи се събитие, което обогати и двете страни и създаде възможност за бъдещи партньорства и съвместна работа.

Сподели:

Още новини от деня