Посещение на делегация от университета МакМастър, Канада, в Русенския университет „Ангел Кънчев“

Посещение на делегация от университета МакМастър, Канада, в Русенския университет „Ангел Кънчев“

Четиричленна делегация от катедра „Електротехника и компютърни науки“ на университета МакМастър, Канада – заслужил проф. Джамал Дийн, проф. Мохамед Бакр, д-р Матиар Хоуладер и Джо Перик, гостува на Русенския университет и катедра „Електроника“ в периода от 20 до 26 май 2022 г. Работната програма започна на 21 май 2022 г. с обучение в хибридна среда в областта на CAD системите използвани в обучението на електроинженери с лектор Джо Перик за студенти бакалаври, магистри, докторанти и преподаватели от факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет.

Сподели: