Беларус Владимир Воронкович

Посланикът на Беларус Владимир Воронкович посети Русенския университет

Посланикът на Беларус, Н.Пр. Владимир Воронкович посети Русенския университет, придружаван от съветника в посолството Олег Белов, отговарящ за търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество и Тодор Трифонов – представител на Беларуската търговско-промишлена палата. Дипломатът бе посрещнат от ректора проф. Велизара Пенчева. В работната среща участваха още председателят на Общото събрание на университет чл.-кор. проф. Христо Белоев и заместник-ректорите проф. Диана Антонова и проф. Пламен Даскалов. Посланик Воронкович представи Междуправителствената комисия нейните работни групи, които биха съдействали за развитието на контактите между Русенския университет и беларуски висши училища – работната група по наука и технологии, по транспорт и по селско стопанство.

Дипломатът посочи, че посолството може да съдейства за сътрудничество с Беларуския технологичен университет – най-старото и най-известното висше учебно заведение в страната и предаде и интереса на Горевската селскостопанска академия към развитие на сътрудничеството с Русенския университет.
Ректорът, проф. Пенчева, посочи, че Русенският университет има договори с Белоруската държавна селскостопанска академия и с Белоруската държавна академия по телекомуникации, но има интерес към съвместна работа и с други висши учебни заведения. Разказвайки за богатия опит на Русенската Алма Матер в студентския и преподавателския обмен, проф. Пенчева отбеляза, че за настоящата година, университетът има най-високият град по програма Еразъм за обучение на представители на страни извън Европейския съюз.

Ректорът представи факултетите на Русенския университет и даде пример за възможностите за издаване на двойни дипломи при съвместното обучение в магистърски програми между Русенския университет и университети в Германия.

Посланик Воронкович подари на Университетската библиотека 10 книги на класиците на белоруската поезия с пожелание чрез тях двата народа да се опознават по-отблизо. И каза, че ще се радва партньорските отношения между Русенския университет и висшите учебни заведения в Беларус да се развиват и задълбочават, декларирайки още веднъж пълната готовност на Посолството да съдейства за това.

Двустранните отношения са като пирамида, каза той. На върха й са ръководещите политици, а в основата й е сътрудничеството между регионите, между хората, между университетите, между училищата.

Посещението на гостите от Беларус завърши с разглеждането експозицията „Летопис на растежа“, любезно показана от домакините.

Сподели: