Последиците от употребата на алкохол и наркотици научиха от експерти ученици в Две могили

Последиците от употребата на алкохол и наркотици научиха от експерти ученици в Две могили

Повишаване информираността на подрастващите по въпросите свързани с  вредите, причинени от употреба на наркотици и алкохол, както и всички други последици, които биха могли да бъдат свързани с тях, бяха обсъдени днес по време на срещи с ученици от 7 до 12 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Две могили. Те са част от продължаващите в региона съвместните инициативи на РУ – Две могили при ОДМВР – Русе и Превантивно – информационен център по наркотични вещества /ПИЦ/ – Русе.

Представителите на институциите представиха кратки филми, съобразени с различните възрастови групи, които след това провокираха интересни разговори по темата. Експертите от ПИЦ – Русе разясниха стъпките към пълна зависимост и как могат те да се избегнат, а също и как подрастващите могат да помогнат, ако техен близък изпадне в такава зависимост.

За целите на инициативата, учениците имаха възможност да тестват специално разработени очила, които симулират състоянието на зрителното поле на човека, след употреба на наркотични вещества и алкохол.

По време на срещите учениците успяха не само да научат повече подробности по темата, но и да получат отговори на редица свои въпроси от експертите от ПИЦ – Русе, от инспектора от „Детска педагогическа стая“ към РУ Две могили Диана Шаханова, както и от началника на районното управление в гр. Две могили главен инспектор Петър Ванев. Особено за учениците от 11 и 12 клас, сред които има много пълнолетни и вече притежаващи свидетелства за управление на МПС, акцент бе поставен и върху това какви сериозните рискове може да има управлението на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества и алкохол, както за тях, така и за други участници в движението, а също и предвидените за тези нарушения сериозни законодателни санкции.

Планирани са и други подобни инициативи. Срещите са част от дългосрочна стратегия на ОД на МВР – Русе, РУО – Русе и експерти в различни области за активна превантивна дейност, за подобряване на осведомеността на подрастващите по актуални теми, за подобряване на комуникацията между тях и отговорните институции.

Сподели: