Посолството на САЩ финансира проект с участието на 20 гюргевски ученици

Посолството на САЩ финансира проект с участието на 20 гюргевски ученици

Националният колеж „Йон Майореску“започна на 7 септември изпълнението на проект, финансиран от посолството на САЩ в Букурещ. Проектът е с название „Understand, study, achieve“ и обхваща 20 ученици – 10 от колежа и 10 от къщите от семеен тип „Свети Йоан и „Слънце“. Партньор е окръжната дирекция за защита на детето в сътрудничество с епархия „Благовестие“ – Гюргево. Темата на проекта е култура, американска история и английски език.

Координатор на проекта е учителят Клаудия Бъдъръу. Като доброволци се включиха и 4 студенти в първи курс от букурещки университет, които са възпитаници на гюргевския колеж – сестра Руксандра, Анка Барбу, Диана Тунсу и Антония Мола. Проектът е с продължителност 10 месеца и ще се осъществява всяка събота в сградата на колежа.

Сподели: