Поставиха информационен дисплей по проект Е – ПОДЕМ в Община Русе

Във фоайето на Пленарна зала на Община Русе вече е поставен нов информационен дисплей, който засега не работи. Това става по проект „Е-ПОДЕМ – Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт”, финансиран по ОП „Техническа помощ”, Националното сдружение на общините в Република България….

Source: *119492.html

    

Сподели: