Поставят вече павилионите на Коледния базар в Русе, търгът ще е след близо 10 дни

В изпълнение на Заповед № РД-01-2770 от 16.10.2013 г. на Кмета на Община Русе и съгласно чл. 51, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост предстои публичен търг с явно наддаване на 06.11.2013 г. от 13,30 часа в Заседателната зала на Община Русе, етаж ІІІ, пл. „Свобода” №6 по реда на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост за отдаване под наем на временни обекти – общинска собственост (павилиони) за търговска дейност за организиран К…

Source: *119491.html

    

Сподели: