Постерната изложба на Регионален исторически музей – Русе „800 години от основаването на скалния манастир „Св. архангел Михаил“ при с. Иваново“ гостува в Музей на туризма

Постерната изложба на Регионален исторически музей – Русе „800 години от основаването на скалния манастир „Св. архангел Михаил“ при с. Иваново“ гостува в Музей на туризма

Постерната изложба на Регионален исторически музей – Русе „800 години от основаването на скалния манастир „Св. архангел Михаил“ при с. Иваново“ гостува в Музей на туризма към Университет по Библиотекознание и информационни технологии.

Официалното откриване се състоя на 20 май (петък). На него присъстваха Министъра на туризма Христо Проданов, директора на Държавния културен институт към министъра на външните работи Снежана Йовева – Димитрова, дългогодишния ректор на УниБит проф. Стоян Денчев, представители на университетското ръководство и проф. Румен Драганов – директор на Института по анализи и оценки в туризма.

Изложбата бе открита за първи път в Регионален исторически музей – Русе по време на провеждането на научна конференция Иваново – Червен – Търнов“ – наследството на Средновековието“. Изложбата е посветена на 800 години от основаването на скалния манастир „Св. Архангел Михаил“ при с. Иваново, обл. Русе и 1100 години от надписа при с. Крепча, обл. Търговище – най-старият надпис на Кирилица.

В изложбата манастирът е представен на фона на многобройните пещерни обители в каньоните на Ломовете. Коментирано е основаването му с помощта на цар Иван Асен II, от св. Йоаким, по-сетнешен пръв предстоятел на възобновената в Търново легитимна Българска патриаршия. Разгледани са църквите, параклисите, скриптория, трапезариите, килиите, стълбите, проходите и другите съставни части на основните комплекси на сложно устроения манастир – лавра. Акцентувано е върху стенописното богатство, Комнинов и Палеологов стил, включително и върху трите ктиторски царски композиции. Засегнат е въпроса за опазването на паметника – днес Ивановските скални църкви са със статут на Национален археологически резерват, а от 1979 г. са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Сподели: