Постиженията си по проект „Гласът на децата“ представя СНЦ „Еквилибриум“ днес

Време за прочитане: < 1 мин.

Сдружение „Еквилибриум“ организира днес конференция в Русе, която е посветена на проект „Гласът на децата“, реализиран от „Еквилибриум“, финансиран по процедура: BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Специалистите на организацията ще представят иновации и добри практики, заимствани от Италия и прилагани на терен в ромска  общност и при работа с други деца и родители от уязвими групи.

Ще се състои и премиерата на филм, илюстриращ иновациите по проекта „Гласът на децата“.

Сподели:

Още новини от деня