Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии

Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии заседава днес в Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Днес се проведе редовно заседание на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии, председателствано от Свилен Иванов, заместник областен управител на област Русе.
Иновации, инвестиции и реални възможности в регионална перспектива и европейски хоризонт беше една от обсъжданите теми, представена от Петьо Тодоров от Сдружение „Европейски културен център“.

Едва една пета от администрациите у нас предоставят е-услуги, а всеки трети административен регистър се поддържа само на хартиен носител, посочи г-н Тодоров. В началото на 2017 година България е излязла от класацията на 50-те най-иновативни икономики в света за 2016 г., според индекс на Bloomberg. За сравнение, през 2015 година страната е на 42-ро място в ранглистата, като тогава дори заема 25-та позиция от гледна точка на добавената стойност на производството.

През следващата година предстои обявяване на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, с фокус за първи път специално върху стартиращи предприятия. Бюджетът по процедурата е 67 млн. лв., а предприятията ще могат да кандидатстват за грантово финансиране между 50 и 200 хиляди лв. По същата програма, през март 2018 година, предстои да започне и прием по една от популярните и чакани от бизнеса възможности – процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“ с бюджет от 68.5 млн. лева. Грантовата схема „Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории” ще стартира през лятото на 2018 г.

Елеонора Черкезова-Иванова, председател на Българо-румънска търговско промишлена палата представи Проект ДАНТЕ: Европейска инициатива за подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав. Целите му са подобряване на административните процедури и намаляване на бюрократичните процеси, намаляване на загубите от време и разходите, причинени от ненужни административни процедури и процеси за дунавския бизнес, увеличаване конкурентоспособността на компаниите, подкрепа на икономическия растеж и създаване на работни места в региона, чрез увеличаване на ефективността на администрацията, хармонизиране на регулациите и административните процеси, свързани с транспортни операции.

След проведената дискусия, присъстващите се обединиха около решението да се създаде работна група с участието на членове от Комисията, с цел набелязване на мерки за привличане на високотехнологични инвестиции. Първата среща на работната група ще се състои до края на месец март 2018 г.

Сподели:

Още новини от деня