Почетният съвет на ПДУ при АЛК Дистрикт 130 – България учреди годишна награда на името на първият Дистрикт Управител на АЛК арх. Цвети Русинов

Почетният съвет на ПДУ при АЛК Дистрикт 130 – България учреди годишна награда на името на първият Дистрикт Управител на АЛК арх. Цвети Русинов

По предложение на ПДУ Захар Мароглу и ПДУ Владислав Симчев, Почетният съвет на ПДУ при АЛК Дистрикт 130 – България, учреди годишна награда на името на първият Дистрикт Управител на АЛК – арх. Цвети Русинов.

ГОДИШНА НАГРАДА «арх. ЦВЕТИ РУСИНОВ»

Наградата ще се връчва ежегодно на лайънс член или клуб, с изключителни успехи, себераздаване и специални заслуги в развитието на Дистрикт 130 България и Лайънс движението.

С цел наградата да не бъде обезценявана и ползвана не по предназначение от бъдещите КДУ, Съветът на ПДУ създаде правила за избор на лауреати на наградата :

1. Кандидатурите за наградата се внасят и обсъждат в Съвета на ПДУ, а избраната кандидатура се предлага на КДУ за одобрение.

2. Всяка година се връчва по една единствена наградата на избрания кандидат по време на официалната Годишна Конвенция на АЛК Дистрикт 130 – България

3. Наградата представлява масивен плакет от месинг и плексиглас, по одобрена от Съвета визия, в кутия от кадифе.

4. Разходите за изработка на наградите се покриват от членовете на Съвета на ПДУ и нямат отношение към бюджета на Дистрикта.

На заседание на Съвета на ПДУ на 09.05.2024 г. беше взето единодушно решение, първата Годишната награда «арх. Цвети Русинов» за 2023/24 Лайънс година да бъде връчена посмъртно на Стефка Великова от гр. Плевен, загинала нелепо в пътен инцидент през изминалата година.

Стефка бе Паст президент на ЛК Плевен Огледало, учредител Лео клуб Плевен, Олимпийци и ЛЕО Лайънс клуб Плевен Олимпийци, президент на Волейболен клуб, Олимпийци, страхотен лайънс приятел, майка, баба и съпруга. Целият и житейски път бе белязан със себераздаване за благородни каузи и инициативи, изключително почитана личност в Плевен и региона, както и в цялото Лайънс движение.

Сподели: