васил дойков

Почина големият български географ, историк и краевед проф. Васил Георгиев Дойков

Големият български географ, историк и краевед проф. Васил Георгиев Дойков е починал вчера, съобщиха от Русенският исторически музей. Проф. Дойков е автор на 80 книги и над 1800 студии и статии в списания, алманаси, сборници и вестници, в български и чуждестранни издания, посветени на различни места по света. Много от книгите са посветени на редица градове от Европа, Япония, на градовете в България. Негови емблематични книги са „Дунав и дунавският воден път“ (1980 г.), „Градовете на България“, „Дунав – реката на Европа“, „Русе”, „Сградите – европейско културно наследство на Русе. Образи и истории“  и други.

Васил Георгиев Дойков е роден на 20 август 1930 г. в семейството на военен, в застава на българо-румънската граница, в района на Русе, близо до село Кютиклии сега (Цар Самуил). Живее и учи в град Русе. Завършва специалност география и история в Софийския университет, както и докторантура по икономическа география при проф. д-р Игнат Пенков.

От 1954 г. до 1973 г. е директор на вечерната гимназия „Захари Стоянов“ в Русе, а от 1988 г. е главен редактор в Параходство „Българско речно плаване“, преподавател във ВИММЕСС, във факултета за подготовка на чуждестранни студенти и на хонорар във Великотърновския университет. След това е доцент по география в Историческия факултет на Великотърновския университет, където чете лекции и е на щат. Същевременно е съвместител в Русенския университет – специалност Европеистика, Маркетинг и Международни икономически отношения. Във Варненския свободен университет чете лекции в специалностите Европеистика и История.

Погребението ще се извърши от 9:30 ч. на 8 септември 2018 г. в Ритуалната зала на гробищния парк на кв. „Чародейка“ на Русе.

сн. момент от представянето на книгата „Дунав реката на Европа” през 2011 г. – повече вижте тук *95900.html

Сподели: