Предстои ремонт на плочите на Паметника на свободата, "Керхер" ще го почисти безплатно

Почистването на Паметника на свободата ще включва премахване на замърсявания от органичен произход по щадящ метод

В бюджета на Община Русе за 2021 година са предвидени средства за изготвяне на проучване и инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 декември 2016 година за консервация и реставрация на Паметника на свободата в Русе. Почистването на Паметника на свободата ще включва премахване на замърсявания от органичен произход по щадящ метод със съдействието на немската компания „Керхер“. Ще се направи професионално премахване на наслоените с години замърсявания от органичен произход, което от своя страна ще доведе до частично отпадане на необходимостта от почистване преди изпълнение на дейностите по проекта за реставрация и консервация.

В Община Русе няма информация за проект, съгласуван преди 2 години с проф. д-р Валентин Тодоров. Почистването на Паметника на свободата ще се извърши след осигуряване на необходимите разрешителни, съгласно законовите и нормативни изисквания, свързани с изпълнението на предвидените дейности.

Това се посочва в отговори на кмета на Община Русе Пенчо Милков.

Паметникът на Свободата е емблемата на град Русе! Паметникът ще бъде почистен от фирма “Керхер”, а относно реставрацията, от получения отговор става ясно, че в бюджет 2021 са предвидени средства за изготвяне на проект за консервация и реставрация. Това е похвално. Ние от ВМРО ще следим за качественото изпълнение на проекта, казва във връзка с отговора на питането си до кмета на Община Русе от 21 януари тази година общинският съветник Траян Тотев.

Сподели: