Почитаме паметта на Йосиф Вондрак - първият директор на ПГДВА - Русе

Почитаме паметта на Йосиф Вондрак – първият директор на ПГДВА – Русе

През 1934 г. на 2 декември (в някои източници се споменава и 30 ноември) на 73 годишна възраст, този свят напуска първият директор на Столарското училище в Русе (дн. Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура – Русе).Роденият в Чехия Вондрак идва в България по покана на Министерството на просвещението. Пристига в Русе през 1895 г., за да поеме поста управител-майстор на Държавното практическо столарско училище в града. За времето до 1915 г., когато напуска поста директор на училището, той работи с въодушевление, енергия и хъс за развитието и напредъка на практическото образование. Отдаден е на своята работа, като едновременно води практически занятия, преподава специално чертане и администрира училището. Негова ценна заслуга е построяването на днешната сграда на Столарското училище. С цел да се популяризира и усъвършенства българският стил в мебелите и вътрешната архитектура на българските жилища, Йосиф Вондрак дарява лични средства (20 хил. лева), които да послужат за учредяване на фонд „ЙОСИФ ВОНДРАК“. Целта на фонда е да се премират най-сполучливо изпълнените в български национален стил проекти, във вид на рисунки, скици, детайли, перспектива и акварел.

Почитаме паметта на Йосиф Вондрак - първият директор на ПГДВА - Русе
Сподели: