банкомат теглене на пари

Почти 1000 лева достига средната месечна работна заплата в Русенска област

Време за прочитане: 2 мин.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 952 лв. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 38 лв, а в сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. увеличението е със 70 лв. Средната месечна работна заплата за октомври е 947 лв., за ноември – 954 лв. и за декември – 955 лева.

В обществения сектор средната работна заплата за периода октомври – декември 2018 г. е 1093 лв., а в частния сектор – 916 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта нараства със 102 лв. или с 10.3%, а в частния нараства с 21 лв. 8.0% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния – 7.9%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1444 лв. и „Добивна промишленост“ – 1355 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и
ресторантьорство“ – 535 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Други дейности” – 631 лв и „Административни и спомагателни дейности” – 678 лв.
По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 год. Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1582 лв, следвана от София област – 1144 лв, област Стара Загора – 1132 лв, област Враца – 1108 лв. и Варненска област – 1099 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите : Видин – 763 лв Благоевград – 771 лв, Кюстендил – 805 лв. и Силистра – 813 лв. За
наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 171 лв. – с 219 лв. или 23.0% по-висока от тази за област Русе.

Сподели:

Още новини от деня