Ивайло Сяров – магистър по теология и Галина Йорданова – магистър по психология

По въпросите на идентичността и принадлежността дискутираха тази вечер в РБ „Любен Каравелов“

По въпросите на идентичността и принадлежността дискутираха Ивайло Сяров – магистър по теология и Галина Йорданова – магистър по психология. Ивайло Сяров е теолог, ръководител на авторския екип на книгата за историята на баптистката църква в Русе. Галина Йорданова е психолог и филолог, създател на интерактивни форми на обучение. Повече от 10 години се занимава с приложна психология.

Идентичност е нашето усещане за това, което сме и по какво се различаваме от другите човешки същества. Това е чувството, че човек съществува като цялостно Аз, едновременно свързан и различен от останалите. През целия си живот – от детството до старостта, той непрестанно опознава, преживява и утвърждава своето подобие и различие от другите като се сравнява и разграничава от тях. Когато открие своята индивидуалност, човек се чувства някой – усещане, което поражда вяра в неговата собствена ценност, дава му чувство за сила и власт, усещането, че може да влияе, да променя себе си и другите, да постига съгласие и напредък в живота. Осъзнаването на собствената ни оригиналност и уникалност в никакъв случай не би следвало да означава скъсване на връзките с другите хора.

Дискусията се организира по инициатива на Фондация „Русчук” в партньорство с Регионална библиотека „Любен Каравелов”.

Сподели:

Още новини от деня