румънски леи пари румъния

По-големи санкции при отказ да се легитимираш в Румъния от 27 януари

Миналогодишната промяна в закон от 1991 година влиза в сила на 27 януари 2020 година. С него се завишават санкциите за нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите при организиране и провеждане на частни празненства, по време на които се използва музикална апаратура. Става дума за открити места, в палатки, в близост до сгради в градска среда. Санкциите досега бяха в размер от 500 до 1500 леи. Понастоящем размерът им ще варира от 2000 до 3000 леи. Повторното нарушени еще се наказва с глоба от 3000 до 6 000 леи или общественополезен труд в полза на обществото от 100 до 150 часа.

Отказът на лице да се легитимира пред органите на полицията ще се санкционира с глоба от 500 до 1 500 леи.

Глоба от 500 до 1500 леи грози и гражданин, който си позволи да използва нецензурни и обидни жестове и думи по отношение на друг, като с това нарушава обществения ред и спокойствието. Възможно е вместо това да положи общественополезен труд от 50 до 100 часа.

Вдигането на шум /при използване на инструменти за строителство, музикални инструменти и пр./ в интервала 22,00-8,00 и 13,00-14,00 часа, с което се нарушава обществения ред и спокойствие се наказва с глоба от 2000 до 3000 леи или полагане на общественополезен труд от 70 до 120 часа.

Сподели:

Още новини от деня