одмвр русе лого полиция мвр

По данни на Пътна полиция – Русе шофьорите най – често са виновни за причинените ПТП с деца

На територията на ОДМВР – Русе през периода от 01.06.2017г. до 31.08.2017г. са регистрирани  408 ПТП, при които са  ранени 139 и убити 6 човека. На територията на ОДМВР-Русе за периода от 01.01.2018г. до 31.08.2018г. са регистрирани 291 ПТП, при които са ранени 120 и убити 5 човека.

За периода от 01.01.2017г. до 31.08.2017г. в тежки ПТП са участвали 35 деца, от който са  ранени 35.  

Като деца участници в ПТП с пострадали  се разпределят така:

  • Като водачи  на ППС са били ранени 4 деца
  • Деца участници в ПТП като пътници в ППС  са ранени 23.
  • Деца участници в ПТП като пешеходци са  ранени 8.

            За периода от 01.01.2018г. до 31.08.2018г. в тежки ПТП са участвали 44 деца, от който са  ранени 44. 

             Като деца участници в ПТП с пострадали  се разпределят така:

–           Като водачи  на ППС са били ранени 13 деца

–           Деца участници в ПТП като пътници в ППС  са ранени 27.

–           Деца участници в ПТП като пешеходци са  ранени 4.

За периода от 01.06.2017г. до 31.08.2017г. основна  причина   за  настъпване на тежки ПТП с участие на деца  е  нарушение извършено от водача  на  ППС, в това число и от деца  управляващи  велосипеди  и  МПС.

           Поради  отнемане на предимство от водачите са ранени 5 деца. За най-често извършваното нарушение – управление с несъобразена скорост   с пътните и  други условия  и при наличие на деца в близост до пътното платно  са  ранени 4 деца. Неспазване на дистанция  е ранено 1 дете. Поради други причини са ранени 2 деца, а при неправилни маневри са ранени 13 деца.

             По  показателят, състояние на времето  продължава тенденцията  при ясно време да настъпват най-голям брой тежки ПТП с участие на деца, при такова време са ранени 28 деца. При облачно време са ранени 5 дете, а при дъжд 2 деца.

           По  място на тежки ПТП статистиката показва, че 17 деца са ранени   на  улични  пътни отсечки. На кръстовища са  ранени 13 деца. На друго място са ранени 5 деца.

           За периода от 01.06.2018г. до 31.08.2018г.  основна  причина за настъпване на тежки ПТП с участие на деца е  нарушение извършено от водача  на  ППС, в това число и от деца  управляващи  велосипеди и МПС.

           Поради отнемане на предимство от водачите са ранени 3 деца. За най-често извършваното нарушение – управление с несъобразена скорост с пътните и  други условия  и при наличие на деца в близост до пътното платно са ранени 12 деца. Неспазване на дистанция е ранено 6 деца. Поради други причини са ранени 19 деца, а при неправилни маневри са ранени 4 деца.

             По  показателят, състояние на времето  продължава тенденцията  при ясно време да настъпват най-голям брой тежки ПТП с участие на деца, при такова време са ранени 37 деца. При облачно време са ранени 7 деца.

           По  място на тежки ПТП статистиката показва, че 17 деца са ранени   на  улични  пътни отсечки. На кръстовища са  ранени 13 деца. На друго място са ранени 5 деца.

            На територията на ОДМВР-Русе през периода от 01.01.2018г. до 31.05.2018г. са регистрирани  405 ПТП, в които са 137 ранени  и са убити 6 човека.

             За този период в тежки ПТП са участвали 18 деца, които са били ранени .                                      

             Като деца участници в тежки ПТП  се разпределят така:

  • Деца водачи  на ППС   са ранени 2 деца .
  • Деца участници в ПТП като пътници в ППС са 11 ранени.
  • Деца участници в ПТП като пешеходци 5 ранени.

На територията на ОДМВР-Русе през периода от 01.01.2019г. до 31.05.2019г. са регистрирани  405 ПТП, в които са 137 ранени  и са убити 6 човека.

             За този период в тежки ПТП са участвали 25 деца, които са били ранени .                                     

Като деца участници в тежки ПТП  се разпределят така:

–        Деца водачи  на ППС   са ранени 5 деца .

–        Деца участници в ПТП като пътници в ППС са 14 ранени.

–        Деца участници в ПТП като пешеходци 5 ранени

Основна  причина за периода от 01.01.2018г. до 31.05.2018г. довели до настъпване на ПТП с участие на деца  е  нарушение извършено от водача  на  ППС. По вина на водачите са пострадали  12 деца.

Поради  управление с несъобразена скорост  с пътните и  други условия  и при наличие на деца в близост до пътното платно са пострадали 4 деца, които са ранени. Поради неспазване на предимство са ранени 1 дете. Поради друга причина са ранени 5 деца, неправилни маневри са ранени 3 деца.  

            По  показателят, състояние на времето и тук продължава тенденцията  при ясно време да настъпват най-голям брой  ПТП с участие на деца, при такова време са ранени 9 деца. При облачно време е ранено 1 дете, а при снеговалеж са ранени 1 дете и при мъгла са ранени 2 деца.

          По  място на ПТП статистиката показва, че 9 деца са ранени  на улични и пътни отсечки,2 деца са ранени в зоната на кръстовища и 2 деца са ранени на друго място. 

             Основна  причина за периода от 01.01.2019г. до 31.05.2019г. довели до настъпване на ПТП с участие на деца  е  нарушение извършено от водача  на  ППС. По вина на водачите са пострадали  25 деца.

              Поради  управление с несъобразена скорост  с пътните и  други условия  и при наличие на деца в близост до пътното платно са пострадали 6 деца, които са ранени. Поради неспазване на предимство са ранени 6 дете. Поради друга причина са ранени 4 деца, неправилни маневри са ранени 9 деца. 

            По  показателят, състояние на времето и тук продължава тенденцията  при ясно време да настъпват най-голям брой  ПТП с участие на деца, при такова време са ранени 21 деца. При облачно време е ранено 2 дете, а при снеговалеж са ранени 1 дете и при мъгла са ранени 1 дете.

          По  място на ПТП статистиката показва, че 16 деца са ранени  на улични и пътни отсечки, 9 деца са ранени в зоната на кръстовища.    

           Изводи:

          1.За двата сравнителни периода няма загинали деца на възраст до 17години.

          2.ПТП с деца настъпват най-често при ясно време през вечерните часове, когато същите използват свободното си време за игри и управление на ППС.

          3.Децата, видно от данни за  местата на настъпване на ПТП не познават и или не се съобразяват с пътните знаци и маркировка, както и с местата за безопасно пресичане.

          4.При контрола над пътното движение впечатление прави лошия пример, който възрастните и родителите дават на своите деца за безопасно поведение на улицата и в автомобила.

          5.От направения анализ се установи, че няма места с концентрация на ПТП с пострадали деца на територията на населените места от Област Русе, както от републиканската и общинска пътна мрежа.

За периода от 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. на територията на страната са настъпили 2264 ТПТП, при които са загинали 182 и са ранени 2859 участници в движението по пътищата. Спрямо същия период на 2018 г. през 2019 г. ТПТП са по-малко със 165, загиналите са по-малко с 11, а ранените – по-малко с 268 (за 2018 г. – 2429/193/3127).

При ТПТП през първите пет месеца на 2019 г. са загинали 7 деца (за периода на 2018 г. – 8 деца, с 1 повече) и са ранени 369 деца (за същия период 2018 г. – 386, със 17 повече).

По вид на участник в ТПТП травматизмът при децата е разпределен, както следва:

  • пътници – 3 загинали и 183 ранени (за периода на 2018 г. –7/189);
  • пешеходци – 3 загинали и 131 ранени (за периода на 2018 г. – 1/143);
  • водачи – 1 загинал и 55 ранени (за периода на 2018 г. – 0/54).

През 2018 г. в страната са регистрирани 6684 тежки пътнотранспортни произшествия (ТПТП), при които са загинали 611 и са ранени 8466, от които 6478 леко и 1988 тежко. За сравнение през 2017 г. ТПТП са били 6888 – през отчетния период се отчита намаление с 204, загиналите са били 682 – отчита се намаление със 71, а ранените са били  8680 – отчита се намаление с 214 (леко ранени 6737 – отчита се намаление с 259, и 1943 тежко ранени – отчита се увеличение с 45).

В резултат на ТПТП през 2018 г. са загинали 35 (за 2017 г. – 36, с 1 повече) и са ранени 1132 деца (за 2017 г. – 1110, с 22 по-малко).  Травматизмът сред подрастващите по вид на участник в ТПТП е разпределен, както следва: –  пътници – 23 загинали и 564 ранени (за 2017 г. – 27 загинали и 613 ранени); –  водачи – 4 загинали и 187 са ранени (за 2017 г. – 5 загинали и 149 ранени); –  пешеходци – 8 загинали и 381 ранени (за 2017 г. – 4 загинали и 348 ранени).

Въз основа на анализа на травматизма при пътни инциденти през 2018 г. се отчита, че най-висок е броят на загиналите през месеците август (78), юли (70) и ноември (66), като през тези 3 месеца загиналите са 214 или 35,02% от всички 611 загинали. Най-голям е броят на ранените през месеците август (908), юли (854) и юни (812), като през тези 3 месеца ранените са общо 2574 или 30,40% от всички 8466 ранени.

От извършена справка за състоянието на травматизма при пътни инциденти с деца за времето от 01 юни до 31 август 2018 г. се отчита следното:

През посочения период на територията на страната са настъпили общо 2024 тежки пътнотранспортни произшествия (ТПТП) (30,28% от всички 6684 ТПТП през 2018 г., с 65 по-малко в сравнение с 2017 г. (2089) с 202 загинали (33,06% от всички 611 загинали през 2018 г., с 10 повече в сравнение с 2017 г. (192) и 2575 ранени (30,42% от всички 8466 ранени през 2018 г., със 167 повече в сравнение с 2017 г. (2742).

През месеците юни, юли и август 2018 г. на територията на страната при ТПТП са загинали 16 и са ранени 407 деца (за 2017 г. – 19/408) съответно 2 загинали, 126 ранени през юни, 7/146 – през юли, и 7/135 през август. Разпределението на загиналите при ТПТП деца за трите месеца на 2018 г. е средно по 5 на месец, а на ранените – средно по 136 на месец.

По вид на участник в ПТП травматизмът сред подрастващите през летните месеци на 2018 г. е разпределен, както следва:

– пътници – 8 загинали или 50,00% от общо 16 загинали за периода на 2018 г. (15 загинали за 2017 г. или 78,94% от общо 19 загинали за 2017 г.) и 203 ранени или 49,88% от общо 407 ранени за периода на 2018 г. (254 ранени за 2017 г. или 65,25% от общо 408 ранени за 2017 г.);

– водачи – 4 загинали или 25,00% от общо 16 загинали за 2018 г. (3 загинали за 2017 г. от общо 19 загинали) и 79 ранени или 19,41% от общо 407 ранени за 2018 г. (60 ранени от общо 408 ранени за 2017 г.);

– пешеходци – 4 загинали или 25,00% от общо 16 загинали за 2018 г. (1 загинал пешеходец за 2017 г. от общо 19 загинали за 2017 г.)и 125 ранени или 30,71% от общо 407 ранени за 2018 г. (435 ранени от общо 408 за 2017 г.).

Загиналите при ТПТП 16 деца през периода юни – септември 2018 г. са с 3 по-малко от загиналите деца през същия период на 2017 г. (16/19), а ранените 407 деца са с 1 по-малко в сравнение с периода на 2017 г. (407/408).

 Разпределението по ОДМВР на загиналите и ранените деца през трите летни месеца на 2018 г. е, както следва:

№ по ред ОДМВР Загинали Ранени
1 Благоевград 1 18
2 Бургас 0 33
3 Варна 3 42
4 Велико Търново 0 13
5 Видин 0 6
6 Враца 2 17
7 Габрово 0 2
8 Добрич 0 6
9 Кърджали 0 17
10 Кюстендил 0 8
11 Ловеч 2 14
12 Монтана 0 6
13 Пазарджик 1 17
14 Перник 0 5
15 Плевен 0 14
16 Пловдив 2 55
17 Разград 0 10
18 Русе 0 25
19 Силистра 0 4
20 Сливен 0 7
21 Смолян 1 4
22 София 2 10
23 СДВР 0 27
24 Стара Загора 1 22
25 Търговище 1 4
26 Хасково 0 12
27 Шумен 0 4
28 Ямбол 0 5
Общо 16 407
Сподели:

Още новини от деня