По - добро представяне се наблюдава при националното външно оценяване на седмокласниците в Русенска област през тази година

По – добро представяне се наблюдава при националното външно оценяване на седмокласниците в Русенска област през тази година

По – добро представяне се наблюдава при националното външно оценяване на седмокласниците в Русенска област през тази година. 98 % от учениците се явиха на изпитите по български език и литература и математика. Става дума за 1581 и 1579 младежи. Това съобщи днес началникът на Регионалното управление на образованието в Русе д-р Росица Георгиева. Постигнати са средно 52.13 точки по български език и литература при средно за страната 53.06 точки. 34.82 точки е показателят за региона при 33.62 точки за България. По двата предмета се отчита ръст на средния показател с по 4 точки в сравнение с 2018 година.

Факт е по-голям брой ученици с резултат над 40 т. по български език и литература, както и на 39 ученици  с резултат над 90 т. Има по-голям брой ученици с резултат под 40 т. по математика, а 30 ученици – с резултат над 90 т. 5 са постигнали 100 т.

Постигнат 9-ти резултат в страната  на НВО по български език и литература. 13 училища от областта са  с успех над средния за страната (през 2018 г. – 14 училища). В 37 училища  резултатът на НВО е по-нисък от средния за страната (през 2018 г. – в 36 училища).

Броят на училищата, чиито резултати от НВО по БЕЛ  през 2019 г. са под 50% от общия среден резултат за страната, са общо 5: -ОУ „Н. Рилски“ – с. Копривец; ОУ „Ал. Константинов“ – Русе, ОУ „Хр. Смирненски“ – Русе; Спортно училище „М-р Ат. Узунов“ – Русе и СУ с ПП „В. Левски“ – Ветово.

Традиционно най-високи резултати по български език и литература показват учениците от Община Русе. Налице е широка амплитуда между най-високите и най-ниските резултати при отделните училища. В училището с най-нисък резултат постижимостта на проверяваните знания и умения е 20%, а в училището с най-висок резултат – 85%. Най-ниски резултати са отчетени в училища с преобладаващ брой ученици, за които българският език не е майчин. В пет от тези училища постижимостта на проверяваните знания по БЕЛ е около 22%, което е индикатор за сериозни пропуски в овладяването на знанията по този учебен предмет.

Постигнат 5-ти резултат в страната  на НВО по математика, което е повод за гордост. Такъв е нямало от 1993 година насам.

13 училища от областта са с успех над средния за страната. В 37 училища  резултатът на НВО е по-нисък от средния за страната.

Броят на училищата, чиито резултати от НВО по математика през 2019 г. са под 50% от общия среден резултат за страната, са общо 10: -основните училища в с. Иваново, с. Горно Абланово, с. Ново село, с. Полско Косово и с. Копривец; -ОУ „Ал. Константинов“ – Русе и ОУ „Н. Обретенов“ – Русе; -Спортно училище „М-р Ат. Узунов“ – Русе, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили и СУ с ПП „В. Левски“ – Ветово.

Традиционно най-високи резултати показват учениците от Община Русе на НВО по математика. Налице е широка амплитуда между най-високите и най-ниските резултати при отделните училища. В училището с най-нисък резултат постижимостта на проверяваните знания и умения е 11%, а в училището с най-висок резултат – 92%.

Сподели:

Още новини от деня