община иваново

По една заплата като допълнително възнаграждение за постигнати резултати ще получат през този месец кметовете на кметства в община Иваново

По една основна месечна работна заплата като допълнително възнаграждение за постигнати резултати /1 януари – 31 март 2024 година/ ще получат през този месец кметовете на кметства в община Иваново. Това ще гласуват общинските съветници в Иваново по време на редовното си заседание през април. Парите ще получат: Цветелина Михайлова – кмет на Щръклево, София Великова – кмет на Тръстеник, Николай Караиванов – кмет на Пиргово, Лазар Копанков – кмет на Сваленик, Антон Костадинов – кмет на Красен, Мариета Георгиева – кмет на Мечка, Татяна Тодорова – кмет на Червен и Михаил Маринов – кмет на Кошов.

От встъпването си в длъжност през новия мандат, кметовете на кметства изпълняват отговорно своите задължения при стриктно спазване на определените срокове за изпълнение на поставените задачи, с висок професионализъм, казва кметът на Община Иваново Георги Миланов. Поради това той счита, че е уместно да бъдат стимулирани за постигнатите високи резултати.

Сподели: