На 26 ноември в Поликлиниката в Две могили ще се поставят ваксини срещу коронавирус

По – малко от 9 000 са вече жителите на Община Две могили

Демографската картина за Община Две могили, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението е застаряващо както в резултат на естествените процеси на раждаемост и увеличаващата се смъртност, така и в резултат на протичащите миграционни процеси, които с годините нарастват. Застаряващото население се счита за относителен дял в общата численост на населението, което води до създаване на предпоставки за повишен риск от социално изключване в определена възрастова група (най-възрастните).

Населението по постоянен адрес по данни на ГРАО гр. Две могили е 8 972, а населението по настоящ адрес по данни на ГРАО гр. Две могили възлиза на 7 952.

Сподели: