По пример на Русе: Тутракан, Иваново и Ветово с проекти за намаляване на депонираните отпадъци

По пример на Русе: Тутракан, Иваново и Ветово с проекти за намаляване на депонираните отпадъци

На редовното заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците общините Тутракан, Иваново и Ветово представиха своите предложения за намаляване на депонираните отпадъци и поддържане на обществената хигиена.

Ръководството на Община Тутракан поиска част от средствата от общите отчисления на сдружението към РИОСВ да бъдат използвани за закупуването на компостери и разполагането им в населените места от общината по примера на русенската администрация.

Община Иваново пък ще работи за закупуването на собствени съдове за разделно събиране на хартия, пластмаса и метал, които да се поставят  в 50 точки в 13-те населени места в нея.

Членовете на сдружението подкрепиха и предложението на Община Ветово. Оттам искат да използват част от средствата от отчисленията за закупуването на многофункционални комунални машини, каквито действат в Русе от  месец април.

Сподели: