По протест на Окръжна прокуратура – Русе отмениха неправомерна разпоредба от общинска наредба в Борово

По протест на Окръжна прокуратура – Русе, Административния съд – Русе отмени разпоредбата на чл.16, ал.1, т. 1 от Наредба №16 за общинските жилища, приета от Общински съвет Борово, като незаконосъобразна.

Съдът приема, че протестът на прокуратура е основателен. С оспорената разпоредба на чл. 16, ал1, т.1 от Наредбата е предвидено, че гражданите, настанени по административен ред в жилищата – общинска собственост могат да ги закупят със съответното право на строеж, при наличието на следните условия: 1. Да са български граждани.

В конкретния казус Общински съвет Борово е нарушил изискванията, нормата да отговаря на ЗОС, според който общинските жилищата могат да се продават след решение на общински съвет при разписани условия. Оспорената разпоредба е приета в пълно противоречие  с правната норма на чл. 26, ал 2 от Конституцията на Република България, съгласно която: „чужденците, които пребивават в Р България, имат всички права и задължения по тази конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват български гражданство“.

Предвид на това, че протестираната норма противоречи на основен закон и на нормативен акт от по-висока степен, съдът я е отменил като незаконосъобразна.

Решението на Административен съд – Русе е влязло в сила.

Сподели:

Още новини от деня