76 домакинства в обхвата на ДЛС „Дунав“ - Русе са добили сами дървата си за отопление

По 5 м3 дърва за огрев ще получат 19 религиозни храма и обществени организации в община Ветово

В общинска администрация Ветово нееднократно постъпват питания от представители на религиозни храмове, пенсионерски клубове, от представители и членове на сдружения и клубове на лица с увреждания, обществени организации за възможността да им бъдат дадени дърва за огрев от общинския горски фонд. Община Ветово се състои от 6 населени места, като във всяко едно от тях има поне по 1 религиозен храм – джамия и църква, читалища, клуб на пенсионера, клуб на инвалида. Съблюдавайки най – добрия интерес на гражданите на територията на община Ветово, техните сдружения и организации, в които те членуват, както и религиозните храмове, с цел осигуряване на условия за социалната им интеграция и осигуряване нуждата им от отопление през отоплителен сезон 2023/2024 година, кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед счита за целесъобразно на долуизброените обекти да бъдат предоставени дърва за огрев под формата на целева помощ за отопление. Отчитайки резултатите от добива на дървесина за 2022 година, считам, че търговското дружество „Ветовска гора“ ЕООД е в състояние да осигури на гореизброените обекти дървесина за огрев през отоплителния сезон 2023/2024 година. Отоплителният сезон обхваща период от 5 месеца – от 1 ноември 2023 до 31 март 2024 година.

ОбС – Ветово ще възложи по време на редовното си заседание на 31 май на управителя на „Ветовска гора“ ЕООД да организира и предостави под формата на целева помощ за отопление дървесина за огрев – акация, на 19 обекта, представляващи религиозни храмове и обществени организации на територията на община Ветово, в количества по 5 куб. м., както следва:

№ по редОбектМестонахождение, адресНеобходимо количество твърдо гориво
1.Джамия 1град Ветово, ул. „Трети март“5 куб. м.
2.Джамия 2град Ветово, ул. „Велико Търново“5 куб. м.
3.Джамия 3град Ветово, ул. „Ропотамо“5 куб. м.
4.Църкваград Ветово, ул. „Васил Левски“5 куб. м.
5.Джамия 1град Глоджево, ул. „Александър Стамболийски“ № 115 куб. м.
6.Джамия 2град Глоджево, ул. „Цар Симеон“ № 55 куб. м.
7.Джамия 3град Глоджево, ул. „Индже войвода“ № 2А5 куб. м.
8.Църкваград Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 835 куб. м.
9.Клуб на инвалидаград Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 755 куб. м.
10.Читалищеград Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 755 куб. м.
11.Църкваград Сеново, ул. „Оборище“ № 1А5 куб. м.
12.Джамияград Сеново, ул. „Родина“ № 145 куб. м.
13.Читалищеград Сеново5 куб. м.
14.Джамия 1село Смирненски, ул. „Хан Крум“5 куб. м.
15.Църквасело Смирненски, ул. „Цар Асен“5 куб. м.
16.Читалищесело Смирненски5 куб. м.
17.Църквасело Кривня, ул. „Син град“5 куб. м.
18.Читалищесело Кривня5 куб. м.
19.Читалищесело Писанец, ул. „Трети март“ № 555 куб. м.

Управителят на „Ветовска гора“ ЕООД, в срок до 31 декември 2023 година, трябва да организира извозването и осигури снабдяването с количество дървесина от 95 куб. м. по обектите, посочени в пункт І.

Сподели: