ПП „Демократи за силна България-Русе“ и клуб „Приятелите на ДСБ-Русе“ обявиха конкурс за есе

ПП „Демократи за силна България-Русе“ и клуб „Приятелите на ДСБ-Русе“ обявиха конкурс за есе

ПП „Демократи за силна България-Русе“ и клуб „Приятелите на ДСБ-Русе“ обявиха конкурс за есе

ПП „Демократи за силна България-Русе“ и клуб „Приятелите на ДСБ-Русе“

обявяват КОНКУРС за написване на есе на тема: „Мярката за човека е това, което той прави с властта“ – Платон

Условия на конкурса: 1. Възраст:

Група 1: 15 – 18 години (ученици)

Група 2: над 19 години

2. Обем на есето – 2 стандартни машинописни страници

3. Текстът да е съпроводен със следните данни:

• Трите имена

• Адрес по местоживеене

• Телефон

• Адрес на електронна поща

• Училище (само за група 1)

• Клас (само за група 1)

4. Срок за предаване на материалите

Материалите за конкурса се предават: • не по-късно то 24 януари 2021г. (неделя), 23:59 часа

• по електронна поща като прикачен файл на адрес:dsb.ruse.eu@gmail.com

• редактируем текст във формат MS Word 10 или по-късна версия.

5. Награди

• първа награда – 70 лв. и публикуване в сайта на ДСБ-Русе

• втора награда – 50 лв. и публикуване в сайта на ДСБ-Русе

• трета награда – 30 лв. и публикуване в сайта на ДСБ-Русе

• 3 поощрителни награди – публикуване в сайта на ДСБ-Русе

Наградният фонд е отделно за всяка група.

6. Други условия

За съдържанието и оригиналността на текста отговорност носи единствено неговият автор

Председател на ДСБ-Русе: доц. д-р Иван Станев

Сподели: