ПП „Продължаваме промяната“ ще има офис във Ветово

Предстои отдаване под наем на част от недвижими имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-клуб № 2“ с площ от 21 кв.м., разположена на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“, находящ се в УПИ VII, кв. 160 по плана на град Ветово. Това ще стане по време на редовното заседание на ОбС – Ветово през този месец, когато ще бъде гласувано предложението на кмета на Община Ветово в резултат на депозирано заявление от политическата сила на 7 ноември тази година в деловодството на Община Ветово с искане за предоставяне на помещение за нуждите на партийната организация. Офисът ще бъде отдаден за срок от 5 години при цена от 6.30 лева с ДДС месечен наем.

Сподели: