ПП „Републиканци за България” - Русе представи програмата си за управление в сектор „Земеделие”

ПП „Републиканци за България” – Русе представи програмата си за управление в сектор „Земеделие”

На 20 януари ПП „Републиканци за България” – Русе представиха своята управленската програма в сектор Земеделие”. Пред представители от бранша от цялата Русенска област, Чавдар Маринов – координатор по секторна политика „Земеделие” в партията, представи визията за управление на сектора и изведе основните акценти от програмата, а именно:

  • Устойчиво и справедливо подпомагане за всички земеделци;
  • Осигуряване на пазари;
  • Защита от нелегалния внос и нелоялната конкуренция;
  • Обединяване на производителите в групи и организации на производители;
  • Възстановяване на хидромелиоративната инфраструктура на страната;
  • Намаляване на ставката на ДДС за храни на 5%, 0% за къса верига на доставки, 0% за биохрани;
  • Диференциране на СЕПП;
  • 3% от СЕПП за сдружаване.

Интерес сред земеделците предизвика предложението за прилагане на нов подход за превенция, защита и управление на рисковете в земеделието, чрез създаване на земеделски фонд „Защита и сигурност“. Предвижда се въвеждане на мерки за справяне с кризи и бедствия и справедливо обезщетение за производителите. Съществуват редица механизми, но те не се прилагат адекватно у нас. Това са инструменти за управление на риска, като застрахователни и взаимни фондове, предназначени да компенсират земеделските стопани в случай на някои определени рискове, както и за извънредни мерки, насочени към стабилизиране на пазара, когато се появят сериозни смущения.

ПП „Републиканци за България” си поставя като основна задача повишаване на усвояемостта на средствата от финансовите инструменти на Общата селскостопанска политика на ЕС, както и реална реформа и облекчаване на административната тежест, в това число и скъсяване на сроковете за обработка на проектните предложения. Необходима е и промяна на процедурите за работа на администрацията, но не за сметка на намаление на
въведените контроли, а посредством оптимизация и автоматизация на процесите в информационната система.

Областният координатор на партията Бранимир Стефанов сподели, че подобни събития са изключително полезни за всички страни в процеса, а обмяната на идеи и споделянето на проблемите в сектора би довело до намиране на най-добрите решения за българското земеделие.

Освен двамата лектори – Чавдар Маринов и Тодор Джиков, на събитието присъстваха временно изпълняващият областен координатор Бранимир Стефанов, членовете на Изпълнителния съвет – д-р Ченко Сотиров и Веселин Василев, Филип Виденов регионален координатор сектор „Спорт”, д-р Илия Шалев регионален координатор сектор „Здравеопазване” и Атанас Атанасов регионален координатор сектор „Земеделие”.

Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемиологичните мерки.

Сподели: