Правителството даде съгласие за откриване на консулство на Република Молдова в Русе

Правителството даде съгласие за откриване на консулство на Република Молдова в Русе

Министерският съвет на Република България прие Решение за откриване на консулство на Република Молдова в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в град Русе и консулски окръг, обхващащ територията на област Русе, както и за даване на съгласие Ставрин Михайлов Гиноолу- български гражданин, за изпълнение функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Молдова в Република България, със седалище в град Русе, и консулски окръг, обхващащ територията на област Русе.

Г-н Ставрин Гиноолу в качеството си на почетно консулско длъжностно лице се очаква да работи активно за поддържане и задълбочаване на отличните двустранни отношения между Република България и Република Молдова.

Откриването на новото консулство на Република Молдова в Република България напълно кореспондира на геополитическата линия на засилено сътрудничество и партньорство на ЕС и държавите-членки на ЕС с Република Молдова, препотвърдено с решението на Европейския съвет от 14 декември 2023 г. за стартиране на преговори за присъединяване на страната към Европейския съюз.

Настоящото решение ще допринесе за разширяване обхвата на възможностите за интензивно взаимодействие между двете страни в икономическата, културно- образователната, туристическата и други области от взаимен интерес.

Сподели: