Правителството одобри Списъка със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019 година

Правителството одобри Списъка със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2018/2019 година. Общо 260 са образователните институции, включени в него – 100 защитени детски градини и части от детски градини, които се намират в 100 населени места на 25 области, и 160 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области.

Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните управления на образованието и на анализ на информацията от информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Включените в Списъка детски градини и училища отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище, или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките.

Поради несъответствие с критериите за защитени училища от Списъка, приет на 14 декември 2017 година, отпадат 10 защитени детски градини и части от детски градини.

Сподели: