Онлайн обучението на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет ще бъде до края на зимния семестър

Правителството предоставя безвъзмездно за управление на Русенския университет „Ангел Кънчев“ част от имот във Видин

Правителството предоставя безвъзмездно за управление на Русенския университет „Ангел Кънчев“ част от имот – публична държавна собственост, за нуждите на филиала на висшето учебно заведение в гр. Видин.

Частта от имота се намира в гр. Видин, ул. „Бдин“ № 66, и представлява 1-ви и 2-ри етаж в четириетажна сграда, с предназначение: сграда за образование. Поради отпаднала необходимост се отнема от Професионалната техническа гимназия „Васил Левски“ – град Видин.

Към момента във филиала на Русенския университет във Видин се обучават 630 студенти, като се очаква техният брой да нараства.

Сподели: