Пускат две марки, посветени на 800-годишнината от основаването на Ивановския скален манастир „Св. Архангел Михаил“

Правителството прехвърли управлението на Ивановските скални църкви на община Иваново за срок от 10 години

Министерски съвет прие днес решение за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижима културна ценност – изключителна държавна собственост, на община Иваново за срок от 10 години.

Недвижимата археологическа културна ценност се намира в област Русе, община Иваново, с. Иваново и представлява реална част от териториалния обхват на Археологически резерват „Скални църкви – с. Иваново“.

С предоставянето ще е възможно опазването и популяризирането на недвижимата културна ценност и превръщането ѝ в разпознаваема туристическа дестинация. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей-Русе.

Сподели: