Свободна зона Русе

Правителството се разпореди за промяна на границите на „Свободна зона – Русе“

Правителството се разпореди за промяна на границите на „Свободна зона – Русе“. Статутът на свободна зона ще продължи да действа за една част от зоната, а именно – поземлен имот с идентификатор 63427.128.31, който е с площ 141,7 дка, а по отношение на всички останали имоти, собственост на „Свободна зона Русе“ ЕАД, този статут ще отпадне. Това ще позволи терените в Зоната да бъдат продавани, а не само отдавани под наем както досега, което възпрепятстваше осъществяването на инвестиционни намерения.

Потенциалните инвеститори нямат интерес от наем на площи, тъй като търсената устойчивост на инвестиционните им програми в дългосрочен план изисква реализирането на инвестициите да се осъществява на собствен терен. Стратегическата локация на Зоната и добре развитата инфраструктура я превръщат в атрактивна инвестиционна дестинация, което обуславя и множеството заявени инвестиционни намерения в „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, която е едноличен собственик на капитала на „Свободна зона – Русе“ ЕАД. Приемането на акта ще доведе до привличането и реализирането на инвестиции в Русе и региона.

Сподели:

Още новини от деня