глоджево света параскева

Православният храм в Глоджево ще бъде ремонтиран по ПРСР

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет – Ветово ще приеме на 24 септември тази година предложението на кмета на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед, в което е включена декларация, че дейностите, свързани с проект „Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на храма „Св. Параскева“ и одобряване на прилежащите пространства“ отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020 година. Това става след известие от прот. Светослав Светославов. Община Ветово ще кандидатства за ремонт на православния храм в Глоджево по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. Общият бюджет по подмярката е в размер на близо 28.5 млн. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 септември 2020 г.

сн. Гугъл Карти

Сподели:

Още новини от деня