храм „Свети Пантелеймон“ гара Бяла

Православният храм „Св. Пантелеймон” на гара Бяла ще бъде открит на 27 юли

През 2016 година се положиха основите на новия храм „Св.Пантелеймон” в квартал гара Бяла, за първи път от 100 години на територията на общината се строи православен храм. По този повод с Решение на Окръжен съд – Русе по фирмено дело № 29 от 2016 г. е регистрирано Сдружение с дейност в частна полза ”Св.Пантелеймон”, с предмет на дейност „Организиране набирането на финансови средства за изграждане на православен храм /църква/”, с представители на местния бизнес, Община Бяла и Русенска митрополия. За целта бе открита набирателна сметка с титуляр СДЧП ”Св.Пантелеймон”:

IBAN: BG69RZBB91551007300568
BIC: RZBBBGSF
РайфазенБанк /България/ ЕАД – офис Бяла.

Новият православен храм “Св. Пантелеймон” се намира в квартал гара Бяла, в близост до кръстовището на главен път Русе-Велико Търново и републикански път Бяла – Ценово – Свищов (срещу бензиностанция на ЛУКОЙЛ).

За този период по сметката на Сдружението бяха набрани от дарения финансови средства в размер на 230 376 лева. Дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет през 2016 г. преведе държавна субсидия в размер на 15 000 лв., както и през 2017 г. допълнителна субсидия в размер на 10 000 лева и през 2018 г. още една допълнителна субсидия в размер на 10 000 лева. Кметът на гр.Гръдинари,Румъния г-н Тудор Флоря дари 14 кубика дървен материал, Гранит – 105 кв.м., Малък иконостас и Олтарна маса (мрамор). Списък с имената на дарителите и дарените суми е публикуван на официалната страница на Община Бяла – http://byala.bg

С набраните финансови средства СДЧП „Св.Пантелеймон” финансира изцяло полагането на основите и строителството на сградата, което е на етап изпълнена строителна конструкция, монтирани куполи и изпълнена покривна конструкция. Изпълнена е вътрешна ел.инсталация, изпълнени са вътрешните и външни мазилки на сградата и ограда на имота. Предстои изпълнение на каменните облицовки на сградата, парковото оформление, монтирането на иконостаса и цялостното оформление на района на цървата, които дейности са обезпечени със финансови средства.

В тази връзка от името на УС на Сдружението и в качеството си на негов Председател се обръщам към обществеността с цел да Ви предпазим от некоректни набирателни кампании, като Ви уверяваме че бюджета е подсигурен и са налице необходимите финансови средства за окончателното завършване и обзавеждане на новия православен храм “Св. Пантелеймон”, съобщи председателят Венцислав Ангелов.

Уведомяваме Ви, че православният храм „Св. Пантелеймон” на гара Бяла ще бъде открит на 27 юли 2018 година, в деня на честването от Българската православна църква на Св. Панталеймон Никомидийски.

снимка – Архив

Сподели: