Празник на баклавата се състоя днес в Кошарна

Празник на баклавата се състоя днес в Кошарна

Празник на баклавата се състоя днес в Кошарна. Събитието се организира по проект на „Народно читалище Иван Вазов 1927 г.“, с. Кошарна, по  Оперативна Програма за развитие на селските райони, Приоритетни оси „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и с подкрепата на Община Сливо поле.

Организаторите предложиха музикално-артистична програма, включваща участие на самодейни читалищни състави от общината и областта, които показаха възстановка на обичая  Курбан Байрам и фолклор на различните етноси. Всички гости се насладиха на баклава, баница, халва и шербет, характерни за този празник. Беше подредена и кулинарна изложба с ястия, които се приготвят по традиция.

/снимки – Снежана Енева/

Сподели: