Празник на баклавата ще се състои утре в Кошарна

На 10.09.2022 г. в с. Кошарна, община Сливо поле, ще се проведе Празник на баклавата. Събитието се организира по проект на „Народно читалище Иван Вазов 1927 г.“, с. Кошарна, по  Оперативна Програма за развитие на селските райони, Приоритетни оси „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и с подкрепата на Община Сливо поле.

Организаторите ще предложат музикално-артистична програма, включваща участие на самодейни читалищни състави от общината и областта, които ще покажат възстановка на обичая  Курбан Байрам и фолклор на различните етноси. Всички гости ще могат да се насладят на баклава, баница, халва и шербет, характерни за този празник. Ще бъде подредена кулинарна изложба с ястия, които се приготвят по традиция.

Сподели: