Празник на ябълката се състоя в Русе

Празник на ябълката се състоя в Русе

Днес за пореден път потребители на социални услуги по Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“ се събраха в двора на центъра.

Този четвъртък беше решено да е посветен на ябълката и се организира празник за нея. Кошници с различни сортове ябълки украсяваха къта за отдих, а масичката беше отрупана с приготвени от персонала вкусни ябълкови сладкиши, щрудел, печени пълнени ябълки с канела и мед. В двора бяха разтворени пъстри чадъри символизираха настъпващия нов сезон – есента.

Потребителите, които са хора с увреждания, придружавани от сътрудниците социални дейности, които се грижат за тях в домашна среда, и от екипа на услугата и на проекта, научиха нови и любопитни неща за прекрасните качества на „царицата на плодовете“ и ползите от консумирането ѝ. 

Гост на празника беше г-н Енчо Енчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, който поздрави участниците в чудесната инициатива. Директорката на детска градина „Снежанка“ г-жа Екатерина Иванова поднесе на възрастните хора с увреждания и персонала на центъра специални поздрави от децата от градината – ръчно изработени картички от децата, в които имаше изображения на ябълки.

 Отново потребителите бяха транспортирани до мястото на събитието със закупения по проекта специализиран транспорт за хора с увреждания. Тръгнаха си от срещата и отнесоха в домовете много празнично настроение, положителни емоции и по пакетче сладки ябълки любезно осигурени от екипа по проекта.

Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“,  се реализира от Община Русе в периода от 01.10.2018 г. до 30.06.2021 г. Финансира се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Сподели:

Още новини от деня