Практическо обучение на тема: "Развитие на електронното наблюдение в Република България" се проведе в Русенския университет

Практическо обучение на тема: „Развитие на електронното наблюдение в Република България“ се проведе в Русенския университет

Време за прочитане: 2 мин.

Днес, 16.04.2021г., Русенският университет „Ангел Кънчев“, съвместно с Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ проведоха практическо обучение на тема „Развитие на електронното наблюдение в Република България“. Заедно с това беше отбелязан и „Деня на Българската Конституция и професионален празник на българските юристи“.

Ректорът на Русенския университет – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, откри срещата, като отбеляза, че темата на практикума е изключително важна и актуална. Приветствия поднесоха и проф. д-р Николай Проданов, дн – зам.- министър на правосъдието, гл.комисар Ивайло Йорданов – главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Участваха още: старши комисар Теодор Атанасов – директор на ОД на МВР – Русе, комисар Павлин Коджахристов – зам.- директор на ОД на МВР – Русе, главен инспектор Пламен Първанов – началник на Първо районно управление на МВР – Русе, главен инспектор Явор Янков – началник на Второ районно управление на МВР – Русе, Георги Георгиев – окръжен прокурор, Яна Илиева – районен прокурор, Ангел Стефанов – председател на Адвокатска колегия – Русе, Комисар Надя Радковска – началник на отдел Международно сътрудничество и обучение на персонала в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, комисар Юлиян Шемширов – началник на отдел „Социални дейности и възпитателна работа в правонарушителите“ в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, инспектор Росен Кирилов – инспектор „Сигурност на системата за електронното наблюдение“ в Областна служба „Изпълнение на наказнията“ – София, комисар Искра Стоянова – началник на областна служба „Изпълнение на наказанията“ – В. Търново, проф. д-р Пламен Панайотов – кнсултант на работната група към Министерството на правосъдието, изготвила концепцията за наказателна политика на Република България, доц. д-р Кремена Раянова – декан на Юридическия факултет на Русенския университет и гл. ас. д-р Светлин Антонов –  ръководител катедра „Наказателноправни науки и сигурност“ в Юридическия факултет на Русенския университет и началник сектор „Арести“ в Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Русе.

Лекторите представиха на представителите на съдилищата в гр. Русе, прокуратурата, МВР, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби, адвокати, преподаватели, докторанти и студенти в Русенския университет различни аспекти на електронното наблюдение, което е метод за контрол върху наложени на правонарушители наказания и други ограничителни мерки. В рамките на обучените се проведе и дискусия по въпроси, свързани с практическото приложение на електронното наблюдение.

Освен презентациите, които бяха изнесени от гостите по темата, се проведе и демонстрация на работата на техническите устройства, посредством които се осъществява електронното наблюдение.

Събитието беше излъчвано и онлайн, където се включиха множество студенти, докторанти, преподаватели и представители на практиката.

Сподели:

Още новини от деня