ПИЦ-Русе

Превантивно – информационният център в Русе ще се сдобие с автомобил

За оптимизиране работата на експертите от Превантивно – информационния център е постъпил доклад от директор дирекция „Социални и здравни дейности“ за закупуване на автомобил. Дейността, свързана с превенция на употребата на психоактивни вещества сред децата и младежите е от изключително значение, и се извършва предимно на терен в русенските училища и училищата в областта. Това налага ежедневно екипът да пътува до различни образователни институции, ползвайки градски транспорт или личен, когато същите са извън града.

Кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници да одобрят по време на редовното си заседание в края на този месец корекция в бюджета за настоящата година на Общината в държавна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“,§52-04 „Придобиване на транспортни средства“, обект: „Лек автомобил“ за 53 000 лв. Средствата се осигуряват от преходен остатък в дейността.

Сподели: